Registar društava za reviziju

FERCON d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Trg Barcelone 1, Sarajevo


ID broj:
4200434580009

Registarski broj licence FMF:
9090391104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000120


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Uzeir Kukavica
tel: 033 844-815
mob. 061 145-115
e-mail: uk.mojmilo@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Alija Lukovac, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Uzeir Kukavica
Poslovna adresa: Trg Barcelone 1, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Uzeir Kukavica
Reg.broj licence FMF: 3090030168
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Munira Karamustafić
Reg.broj licence FMF: 3090241104
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Alija Lukovac
Poslovna adresa: Trg Barcelone 1, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7