Registar društava za reviziju

InAud d.o.o. Cazin


Adresa:
Generala Izeta Nanića bb, Cazin


ID broj:
4263745880008

Registarski broj licence FMF:
9010032184

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001210


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Asim Bećiragić
tel. 037 514-634
e-mail: info@inaud.biz


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Asim Bećiragić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Džemal Aganspahić
Reg.broj licence FMF: 3040014106
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sead Šehić
Reg.broj licence FMF: 3010116105
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
 


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7