Registar društava za reviziju

REVITAX & ADVISORY d.o.o. Cazin


Adresa:
Generala Izeta Nanića bb, Cazin


ID broj:
4263745880008

Registarski broj licence FMF:
9010032184

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001210


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Melita Bećiragić
tel. 037 513 772
e-mail: info@inaud.biz


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Melita Bećiragić, direktor
Asim Bećiragić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Melita Bećiragić
Reg.broj licence FMF: 3010091191
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Asim Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin

Ime i prezime: Melita Bećiragić
Poslovna adresa: Generala Izeta Nanića bb, Cazin


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7