Registar društava za reviziju

REVIDENT d.o.o. Mostar


Adresa:
Biskupa Čule bb, Mostar


ID broj:
4227866950007

Registarski broj licence FMF:
9070013181

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001180


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Antonio Vukoja
tel. 036 330-260
e-mail: antoniovukoja203@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Antonio Vukoja, direktor
Božo Vukoja, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Antonio Vukoja
Poslovna adresa: Biskupa Čule bb, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 49,5957%

Ime i prezime/naziv: Božo Vukoja
Poslovna adresa: Biskupa Čule bb, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51,4043%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Mirsada Murtić
Reg.broj licence FMF: 3090007182
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Kristina Vasilj
Reg.broj licence FMF: 3080021177
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Antonio Vukoja
Poslovna adresa: Biskupa Čule bb, Mostar

Ime i prezime: Božo Vukoja
Poslovna adresa: Biskupa Čule bb, Mostar
 


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7