Registar društava za reviziju

BDO BH d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Dolina br. 11, Sarajevo


ID broj:
4202095420008

Registarski broj licence FMF:
9090024150

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001060


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ivan Štimac
Tel. 033 942-209
Fax: 033 922-483
E-mail: bso.bosnia@bdo.hr
www.bdo.hr/en-gb/locations/bdo-bh-d-o-o-sarajevo


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Sandra Varga, direktor
Ivan Štimac, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: BDO CROATIA d.o.o.
Poslovna adresa: Trg John Fitzgerald Kennedy 6/B, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu:  90%

Ime i prezime/naziv: Mijatović Dragan
Poslovna adresa: Zagrebačka 3a, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu:  10%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Adis Hatibović
Reg.broj licence FMF: 3040002150
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Sabina Redžić
Reg.broj licence FMF: 3040018172
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Elvira Pidro
Reg.broj licence FMF: 3040008108
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Alma Agić
Reg.broj licence FMF: 3090008180
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Sandra Varga
Poslovna adresa: Dolina br. 11, Sarajevo

Ime i prezime: Ivan Štimac
Poslovna adresa: Dolina br. 11, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7