Registar društava za reviziju

ORFIS d.o.o. Gračanica


Adresa:
Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


ID broj:
4210092700002

Registarski broj licence FMF:
9030013156

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100001030


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Rizah Karić
Tel. 035 707-040
e-mail: info@orfis.ba, rizah@orfis.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Rizah Karić, direktor


Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Rizah Karić
Poslovna adresa: Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%
Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Rizah Karić
Reg.broj licence FMF: 3030043149
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Rizah Karić
Poslovna adresa: Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7