Registar društava za reviziju

DŽAFEROVIĆ d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Branilaca Sarajeva 5/3, Sarajevo


ID broj:
4200023100006

Registarski broj licence FMF:
9090397101

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000150


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Ramiz Džaferović
tel. 033 250-850
fax 033 250-854
e-mail: dzaferov@bih.net.ba
www.revizija-dzaferovic.com.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ramiz Džaferović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Ramiz Džaferović
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 5/3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Amra Katana
Reg.broj licence FMF: 3090077102
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ramiz Džaferović
Reg.broj licence FMF: 3090077102
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Ramiz Džaferović
Poslovna adresa: Branilaca Sarajeva 5/III, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7